Thiết Bị Phát Wifi

USB Dcom 4G Huawei E3372

USB Dcom 4G Huawei E3372

1,150,000VNĐ 850,000VNĐ
- 26%
thiết bị phát wifi 3G, 4G D6606

Bộ phát wifi 3G/4G Viettel D6606

1,500,000VNĐ 1,280,000VNĐ
- 15%

Thiết bị phát wifi 4G IGO A368

1,790,000VNĐ 1,390,000VNĐ
- 22%